UX กับ UI คืออะไร สำคัญต่อการออกแบบอย่างไร

ux ui คือ

หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง UX กับ UI กันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั้งงานเว็บไซต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจออนไลน์เติบโตและกลายเป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า

ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์หรือแอฟพลิเคชันไม่อาจทำแบบผ่านๆ หรือแค่ใช้งานได้อีกต่อไปเพราะหากต้องการให้ธุรกิจอยู่รอดและดำเนินไปได้ท่ามกลางตลาดที่เกิดการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวตัดสิน คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จัก UX กับ UI ไปพร้อมๆ กันเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

UX กับ UI คืออะไร

UX กับ UI คืออะไร 2 คำนี้ถึงแม้จะมีชื่อที่คล้ายคลึงกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่อย่างไรก็ตามในการทำงานมักจะต้องพบเจอคู่กันตลอดเวลา สำหรับความหมายของ UX กับ UI มีความหมายดังนี้

User Experience หรือ UX คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เป็นที่ผู้ใช้งานสัมพัสได้ด้วยความรู้สึกหรือตอบสนองการใช้งานต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ไม่เห็นภาพชัดเจน เช่น ความสนุก การใช้งานง่าย ความสะดวกสบาย

การออกแบบด้านนี้มักเกี่ยวกับกระบวนการที่สินค้าและบริการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานโดยการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป UX ถือเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกพึงพอใจกับสินค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์นั่นเอง

User Interface หรือ UI คือ ส่วนเชื่มโยงหรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบหน้าตา ดีไซน์ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้ เช่น การจัดวางปุ่ม CTA การวาง Layout สี ตัวอักษร การนำทางทั้งหมด เป็นต้น

ให้มีความสวยงาม เข้าใจง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ เป็นการออกแบบเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นหรือเป็นการสร้าง First Impression คำนึงถึงภาพลักษณ์เป็นสำคัญ

ความแตกต่างระหว่าง UX กับ UI

 1. UX = จะเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ใช้งาน
 2. UI = จะเน้นไปที่การให้ความสำคัญความสวยงาม การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน เป็นส่วนที่สามารถมองเห็นและทำบางอย่างกับมัน (interface และ interact)

เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ถึงความแตกต่างระหว่าง UX กับ UI ให้นึกภาพการออกแบบกระเป๋าสักหนึ่งใบ การออกแบบที่คำนึงถึงลวดลาย ดีไซน์ วัสดุการใช้งานต่างๆ ที่มีคคุณภาพ ส่วนนี้ คือ UI และการใช้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้ใช้งาน ความพึงพอใจของลูกค้า วัสดุน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย ไม่ปวดหลังหรือปวดไหล่ สามารถใส่ของได้เยอะ ตรงนี้ คือ UX

ผู้เชี่ยวชาญกับคำจำกัดความระหว่าง UX กับ UI

ผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านได้ให้คำจำกัดความระหว่าง UX กับ UI ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ดังนี้

 1. Chinwe Obi – UX Researcher at UserTesting : กล่าวว่า UX ครอบคลุมประสบการณ์ทั้งหมดที่บุคคลมีกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วน UI มีความเฉพาะเจาะจงกับวิธีการที่ผู้คนโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 2. Scott Jenson – Product Strategist at Google : กล่าวว่า UI มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ UX มุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้และการใช้งานผ่านผลิตภัณฑ์
 3. Ken Norton – Ex-Product Manager at Google : กล่าวว่า UX มุ่งเน้นไปที่การใช้งานเพื่อแก้ปัญหา ส่วน UI มุ่งเน้นที่หน้าตาและการทำงานของผลิตภัณฑ์

การออกแบบผ่านรูปแบบ UX กับ UI

 1. Concept is important: การประชุมภายในทีมตั้งแต่เจ้าของธุรกิจ ผู้ออกแบบ นักพัฒนา ถือเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญเป็อย่างมาก เพื่อตั้งคำถามว่างานที่กำลังจะดำเนินการทำเพื่อใคร ทำไปทำไม และจะทำอย่างไรบ้าง ทีม UX จะเข้ามาช่วยนำทีมพร้อมกับการวางแผนต่างๆ
 2. Functional: ขั้นตอนนี้จะเป็นการคิด วิเคราะห์ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพื่อตัดสินใจถึงฟังก์ชันต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่ สามารถทำเงินได้ อันไหนคู่แข่งทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ
 3. Usability: วัตถุประสงค์หลักของขั้นตอนนี้ คือ เพื่อให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจได้ง่าย ส่วนที่สำคัญ คือ เป็นการทดสอบระบบต่างๆ รวมทั้งสังเกตความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายขณะทดลองใช้งานเพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง
 4. Visual Design: หน้าที่หลักจะเป็นของ UI เป็นขั้นตอนการนำเอา Wireframe และ Interaction Design จากทีม UX มาออกแบบหน้าตาให้มีความสวยงามและใช้งานง่าย

ประโยชน์ของ UX กับ UI

 1. สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน : เว็บไซต์ที่ออกแบบ UX กับ UI ทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีและแน่นอนว่าผู้ใช้งานจะกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของเราอีก
 2. เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ : เพราะการออกแบบ UX กับ UI ทำให้เว็บไซต์ออกมาดูดี สวยงาม เป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งานและการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้งาน
 3. เว็บไซต์มีความสวยงาม : ทำให้น่ามอง ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงง่าย เนื้อหาอ่านง่ายมีความสบายตา ทำให้ผู้ใช้งานไม่เบื่อและเพลิดเพลินกับการเข้าชมเว็บไซต์
 4. เว็บไซต์ใช้งานง่าย : เว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย ลำดับการเข้าถึงเพจไม่ซับซ้อนดูจะดึงดูผู้ใช้งานได้ดีกว่า เว็บไซต์ที่สวยงาม ลูกเล่นหลากหลายแต่ค้า หรือ ช้า ก็จะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกขัดใจได้
 5. ค้นหาข้อมูลได้ง่าย : UX ช่วยจัดวางตำแหน่งช่องค้นหาข้อมูลให้ง่ายต่อการมองเห็น

สรุป

ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ถือเป็นช่องทางหลักในการทำเงินให้กับสินค้าและบริการ การตัดสินว่าธุรกิจของคุณจะอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจะเป็นตัวช่วยในการตัดสิน

ดังนั้น การออกแบบต่างๆ ต้องสอดประสานกันในส่วนของ UX จะช่วยสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ และ UI จะช่วยสร้างสิ่งที่สวยงาม ทั้งสองอย่างควรทำงานไปพร้อมกันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานจนผู้ใช้งานไว้วางใจและใช้สินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องไม่คิดเปลี่ยนใจไปให้เจ้าอื่น